Expert Contabilitate

Salarizare si Resurse Umane 

Oferim servicii de salarizare efectuate de personal calificat in conformitate cu legislatiei muncii:

intocmirea contracteler de munca, a actelor aditionale si a deciziilor de modificare a salariilor;

– verificarea si procesarea pontajului lunar si a tuturor datelor necesare calculului salarial;
– intocmirea Registrului de Evidenta a Salariatilor (REVISAL);

– intocmirea statelor de plata si a fluturasilor;

– calcularea obligatiilor legate de salarii si intocmirea documentelor de plata: ordine de plata, foi de varsamant sau borderouri de plata;

– intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiior sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia 112);

– intocmirea adeverintelor de salariat, somaj, vechime, banca, medic, etc;


– evidenta concediilor de odihna;


– intocmirea diverselor rapoarte sau calcule de salarizare la solicitarea clientului;

– intocmirea dosarelor pentru recuperarea sumelor pentru concedii si indemnizatii de la Casa de Asigurari de Sanatate;


– intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;


– informari periodice privind modificarile legislative;


– consultanta privind legislatia muncii.